Fundația „Focul Sacru”
Fundația „Focul Sacru”

Fundația „Focul Sacru”

@foculsacru

Vă chemăm la Unire Spirituală în jurul unui Ideal Înalt: Renașterea spirituală a națiunii!
Chemăm toți liderii spirituali care Îl au drept Reper pe Iisus, Fiul Omului, la unitate în jurului Idealului amintit.
Fiecare Școală își urmează propria strategie inițiatică și se unește cu alte Școli în jurul aceluiași numitor comun: IUBIREA de Țară, de Națiune, de Planetă, de Creație, în general.
Pentru a putea să ne desfășurăm acțiunile comune, pentru început, am creat, azi 17 august 2021, un grup Facebook cu titlul adecvat: Renașterea spirituală: https://reteaua-romaneasca.live/renastere
Intrați aici și veți afla, la timpul potrivit, cum vrem să realizăm acest Ideal.
Fundația „Focul Sacru”

Aceștia suntem noi:
https://foculsacru.ro/cine-suntem/

Noi, am fost, suntem și vom fi, iubitori de țară și de neam!
Voi, cei care considerați țara și națiunea, „noțiuni abstracte”, cine sunteți?

Este nevoie să ne regăsim rădăcinile spirituale.
Numai atunci vom putea renaște, în adevăratul înțeles al cuvântului.
Iar inițierea spirituală „Focul Sacru”, printre altele, are și această menire.

PRINCIPIILE ȘCOLII „FOCUL SACRU”
1. Există Dumnezeu!
2. Unicul Creator, este omnipotent, omniscient, omniprezent! El, este Cuvântul, El este Iubirea!
3. Când legile acestei lumi vor fi scrise având drept model Legile Unicului Creator, omenirea va intra în normalitate.
4. Esența virtuților divine este Iubirea, iar cea care deschide drumul manifestării lor este iertarea.
5. Neutralitatea, în spiritualitate, este o iluzie deșartă care ne stopează, în mod diabolic, evoluția.
6. Libertatea este o virtute divină, o manifestare sublimă a Legii „liberului arbitru”, care în Legea Iubirii își are rădăcina.
7. Suntem creați după „Chipul” și „asemănarea” lui Dumnezeu. Suntem perfecți din perspectiva „Chipului” și imperfecți din cea a „asemănării”.
8. Cea mai mare responsabilitate a noastră, a oamenilor, este duhul și sufletul nostru.
9. Menirea vieții noastre este să ne regăsim pe noi înșine, prin intrarea în comuniune cu duhul nostru.
10. Există o singură cale de evoluție spirituală: cunoașterea și manifestarea Iubirii. Orice manifestare din care ea lipsește este satanică.